Koristimo materijale provjerene kvalitete te primjenjujemo vrhunske alate i educirane parketare. Zajedno stvaramo visoku estetsku vrijednost vašeg poda i krajnji cilj nam je potpuno zadovoljstvo naših kupaca.

Za bolji uspjeh pri postavljanju i održavanju parketa, molimo da se pridržavate sljedećih uputa:

 • Parket treba skladištiti u zatvorenom i suhom prostoru
 • Paketi parketa ne smiju bit složeni na betonskom podu, niti izloženi suncu. – Preporuča se skladištenje u prostorijama temperature od 18 do 20° C (nikako ne u pretoplim ili prehladnim prostorijama, a najmanje na otvorenom prostoru)
 • Vlaga parketa u paketu kreće se između 7-10%
 • Prije i nakon postavljanja parketa, relativna vlažnost u prostoriji treba bit između 50 – 60% u zimskim mjesecima zrak treba navlažiti zbog rada centralnog grijanja, a u ljetnim je potrebno zrak odvlažiti odvlaživačem ili klima uređajem)
 • Prije postavljanja parketa moraju bit gotovi svi ličilački radovi, a zidovi potpuno suhi
 • Pakete parketa ne otvarajte dok niste potpuno spremni započeti polaganje
 • Prilikom polaganja otvarajte i polažite paket po paket
 • Parket postavljajte na suhu podlogu maksimalne vlažnosti 2% te koristite odgovarajuće ljepilo – Postavljen nebrušen parket (pod) ostavite 5 do 10 dana da se prilagodi prostoru odnosno da se klimatizira s prostorom, a tek onda pristupite završnoj obradi (brušenje, gletanje i lakiranje) – Pod održavajte suhom ili navlaženom krpom te sredstvima predviđenim za održavanje drvenih podova
 • Paziti na mehanička oštećenja koja mogu nastati povlačenjem namještaja (stolovi, stolice…) ili unošenim kamenčićima

image-d42ffdf003d8df120e5a5104638a1c1e9c7a3b8533b6ed618badcc34a399edeb-V (2)

Klasični način polaganja parketa

 1. u obliku brodskog poda
 2. u obliku dijagonalno položenog brodskog poda
 3. u obliku dijagonalno položenog brodskog poda s međuprugama
 4. u obliku vodoravnog pletiva
 5. u obliku dijagonalnog brodskog poda sa svim sudarima na pravcu
 6. u obliku dijagonalnoga, letvasto složenog brodskog poda
 7. u obliku riblje kosti
 8. u obliku riblje kosti, s tri spojene dašćice
 9. u obliku riblje kosti, s po dvije spojene dašćice
 10. u obliku riblje kosti, s dašćicama različitih vrsta drva nejednake dužine
 11. u obliku dijagonalnih kocaka s međuprugama
 12. u obliku kosog pletera s jezgrastim kockama