Usluga sušenja drveta u sušari

Osiguravanje kvalitete sušenja drveta u sušari ključno je za proizvodnju kvalitetnih drvenih proizvoda.

Usluga sušenja drveta u sušari predstavlja važan korak u procesu obrade drveta. Sušenjem se uklanja vlaga te se postiže znatno poboljšanje kvalitete drveta i trajnost gotovog proizvoda. Vremenski period koji je potreban za sušenje ovisi od vrste i debljine drveta koje se suši.

Koristimo suvremenu tehnologiju za uslugu sušenja drva od Vašeg materijala. U našim klasičnim sušarama za sušenje svih vrsta drveta opremljeni smo najmodernijom, softverskom automatikom tvrtke “NIGOS”. Sušara je kapaciteta 60 m3.