PRODAJEMO DRVNI OTPAD ZA OGRIJEV ! 

Kutija drvnog otpada (hrast)
Cijena 70,00 € – 0,50 m3

Rog drvnog otpada (hrast)
Cijena 40,00 € – 0,50 m3